06 - 48 94 82 58 info@strandburo.nl

Technisch beheer

Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt. Uw huis wordt gebruikt door anderen, maar moet in goede handen zijn.

Snel problemen oplossen

Soms doen zich tijdens de verhuur kleine problemen voor: een stop slaat door, de stofzuiger weigert dienst, er is een lamp stuk of de huurder begrijpt niet hoe de televisie wordt ingeschakeld. Voor ons zijn dat soort kwesties simpel op te lossen. We komen ze in ons dagelijks werk voortdurend tegen. Ze horen bij de verhuur, maar moeten snel uit de wereld. Huurders hechten sterk aan service. Verhuurders wonen vaak op afstand en Strandburo maakt het mogelijk om alert en snel problemen om te lossen. Na de verhuur checken wij de inventaris, en we controleren op eventuele schades.